Ştiri recente

turistic
gradi1

Anunț pentru achiziţionarea serviciilor de pază la obiectivele: I.S.U. „Someş” Satu Mare şi C.M.J. Satu Mare

JUDEŢUL SATU MARE,

 prin CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE,

 cu sediul în Municipiul Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare,Organizează prin procedura „solicitare de oferte” achiziţionarea serviciilor de pază la obiectivele: I.S.U. „Someş” Satu Mare şi C.M.J. Satu Mare.

Condiţiile de desfăşurare a procedurii: sunt prevăzute în Caietul de sarcini care poate fi obţinut gratuit la sediul Consiliului  Judeţean  Satu Mare, et. 6, cam. 3, în ziua de 05.04.2016 între orele 8 şi 16.

Informaţii suplimentare: tel. 0261-805129, 0261-805140.

gradi1