Ştiri recente

turistic
gradi1

Dispoziţii Preşedinte

Selecteaza dispozitiile dupa an

Dpcj332 2011DPCJ nr.332/2011-07-26 privind modalitatea de desemnare a persoanelor din cadrul comisiilor de evaluare responsabile pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică
Dpcj338 2011DPCJ nr.338/2011-08-08 privind avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de interventii la construcţii existente, aflate în competenta de aprobare a Consiliului Judeţean Satu Mare sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare
gradi1